Om nettkurset

Nettkurset “Entreprenørskap og forretningsutvikling” har blitt utarbeidet av NTNU og SFU Engage, landets ledende miljø innen entreprenørskapsutdanning. Det faglige innholdet bygger på over 18 års erfaring innenfor entreprenørskap og forretningsutvikling, og nettkurset vil bli individuelt tilpasset deg som deltaker.

Gjennom nettkurset vil du som deltar jobbe med selvvalgte problemstillinger som er relevant for deg selv og/eller bedriften du er permittert eller delvis permittert fra. I dette nettkurset vil du lære deg hvordan identifisere muligheter, og hvordan du skal gå frem for å gjøre noe med disse mulighetene.

Pris

Nettkurset er gratis.

Påmelding

Frist for påmelding er onsdag 05.10.20 kl 23:59. Du vil få svar om du er tatt opp til kurset innen fredag 09.10.20 kl 12:00.

Oppstart

Kurset starter mandag 12.10.20.
Kun 55 plasser.

Kursoversikt

Nettkurset består av 3 bolker, og du må ta alle bolkene for å få studiepoeng i dette kurset.

Veien til å identifisere nye muligheter starter med å ha en forståelse over sine egne ressurser. Ved å ta utgangspunkt i egne ressurser, så vet du hvor du skal begynne. I søken etter virkelige problemstillinger er det essensielt å snakke direkte med brukere og kunder.

Tematikker: Hva er entreprenørskap, effectuation & causation, kunnskap og ressurser, design thinking, problemsøk, kunde og brukerintervju.

Gjennom et mulighetsstudie er du i kontakt med markedet og systematisk samler inn informasjon i en tidlig fase. Målet å skape løsninger som tilfredsstiller kunders behov og ønsker, og samtidig er kommersielt gjennomførbare

Tematikker: Mulighetsstudie, forretningsmodel, marked, kunde, finansiering, IPR, organisering, og bærekraft.

Alle studentene skal kommunisere tydelig problemstillingen og potensiell løsning. Her skal både mulighetene og utfordringene bli presentert så objektivt som mulig både skriftlig og muntlig.

Tematikker: Presentasjon, pitch, kommunikasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Emnet skal gi studentene kunnskap om:

– Hva entreprenørskap er og hvordan entreprenørskap kan skape ny verdi.

– Hvorfor entreprenørskap er viktig i møte med en usikker arbeidsfremtid.

– Hvordan bruke tilgjengelige ressurser til å løse konkrete problem. 

– Hvordan oppdage, analysere og utvikle entreprenørielle muligheter i tidlig fase.

– Viktigheten av kunde og bruker kontakt i utviklingen av nye produkter og løsninger. 

– Hvordan utvikle en forretningsmodell.

– Hvordan kommunisere en forretningsidé både muntlig og skriftlig. 

– Hvordan gi konstruktiv og konkret tilbakemeldinger til andres forretningsideer. 

Ferdigheter

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å:

– Vurdere og analysere markedspotensiale til et produkt/en tjeneste.

– Vurdere og analysere bedrifters forretningsmodeller.

– Vurdere og analysere forretningsideene sine markedsmessige, organisatoriske, og økonomiske forhold.

– Skisserer veien fra problem – idé – løsning.

– Kommunisere en forretningsidé både skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse

– Solid kunnskap knyttet til digital og analog kommunikasjon av forretningsidéer.

– Avansert innsikt i å håndtere usikkerhet og endring.

– Inngående kompetanse om kreative prosesser, og kritisk sans.

Undervisningsformer

 • Videoer med relevante faglige tematikker
 • Digitale forelesninger gjennom zoom
 • Digitale gruppediskusjoner
 • Business case med tilhørende gruppediskusjon
 • Individuelle hjemmeoppgaver
 • Individuelle veiledningssamtaler med fagstab over zoom
 • Video-pitch foran forretningsutviklere fra næringslivet
 • Feedback
 • Individuell refleksjon
 • Teoretisk hjemmeeksamen

Forventet arbeidsmengde

– Introduksjonsvideoer: ca. 2 timer
– Digital forelesning: ca. 20 timer
– Arbeidskrav: ca. 70 timer
– Selvstudie: ca. 30 timer

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse/realkompetanse.

I merknadsfeltet i søknaden må du oppgi hvilken yrkesgruppe/bransje du tilhører og om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb. Du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver i adressefeltet for arbeidsadresse.

MERK

Ved mange søkere vil følgende prioritering ligge til grunn for opptak:

 • Like mange deltagere fra de prioriterte yrkesgruppene: 1) Ingeniør, 2) IKT, 3) Industriarbeidere og 4) Helse.
 • Førstemann til mølla prinsippet.