Om nettkurset

Nettkurset “Entreprenørskap og forretningsutvikling” har blitt utarbeidet av NTNU og SFU Engage, landets ledende miljø innen entreprenørskapsutdanning. Det faglige innholdet bygger på over 19 års erfaring innenfor entreprenørskap og forretningsutvikling, og nettkurset vil bli individuelt tilpasset deg som deltaker.

Gjennom nettkurset vil du som deltar jobbe med selvvalgte problemstillinger som er relevant for deg selv og/eller din bedrift. I dette nettkurset vil du lære deg hvordan identifisere muligheter, og hvordan du skal gå frem for å gjøre noe med disse mulighetene.

Pris

Nettkurset er gratis.

Påmelding

Frist for påmelding er onsdag 01.09.21 kl 23:59. Du vil få svar om du er tatt opp til kurset innen en uke.

Oppstart

Kurset starter mandag 27.09.21.
Kun 50 plasser

Kursoversikt

Nettkurset består av 3 bolker, og du må ta alle bolkene for å få studiepoeng i dette kurset.

Veien til å identifisere nye muligheter starter med å ha en forståelse over sine egne ressurser. Ved å ta utgangspunkt i egne ressurser, så vet du hvor du skal begynne å lete etter nye muligheter (Sarasvathy, 2001). I søken etter nye muligheter vil du bli utfordret til å ta kontakt med personer i og rundt ditt nettverk. 

Tematikker: Hva er entreprenørskap, effectuation & causation, kunnskap og ressurser, design thinking, problemsøk, kunde og brukerintervju.

Gjennom et mulighetsstudie er du i kontakt med markedet og systematisk samler inn informasjon i en tidlig fase. Målet er å få økt innsikt slik at du skaper løsninger som tilfredsstiller kunders behov og ønsker, og samtidig er kommersielt gjennomførbare (Carlgren et al. 2016; Liedtka og Ogilvie 2011). 

Tematikker: Mulighetsstudie, forretningsmodell, marked, kunde, finansiering, IPR, organisering, og bærekraft.

Du skal kommunisere tydelig mulighetene du/dere har identifisert med tilhørende forslag til løsning. Her skal markedspotensialet til mulighetene og løsningen bli presentert så objektivt som mulig både skriftlig og muntlig.  

Tematikker: Presentasjon, pitch, kommunikasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Emnet skal gi studentene kunnskap om:

– Hva entreprenørskap er og hvordan entreprenørskap kan skape ny verdi.

– Hvorfor entreprenørskap er viktig i møte med en usikker arbeidsfremtid.

– Hvordan bruke tilgjengelige ressurser til å løse konkrete problem. 

– Hvordan oppdage, analysere og utvikle entreprenørielle muligheter i tidlig fase.

– Viktigheten av kunde og bruker kontakt i utviklingen av nye produkter og løsninger. 

– Hvordan utvikle en forretningsmodell.

– Hvordan kommunisere en forretningsidé både muntlig og skriftlig. 

– Hvordan gi konstruktiv og konkret tilbakemeldinger til andres forretningsideer. 

Ferdigheter

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å:

– Vurdere og analysere et produkt/en tjeneste sitt markedspotensial.

– Vurdere og analysere bedrifters forretningsmodeller.

– Vurdere og analysere forretningsideers markedsmessige, organisatoriske, og økonomiske forhold

– Skisserer veien fra problem – idé – løsning.

– Kommunisere en forretningsidé både skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse

– Solid kunnskap knyttet til digital og analog kommunikasjon av forretningsidéer 

– Avansert innsikt i å håndtere usikkerhet og endring

– Inngående kompetanse om kreative prosesser, og kritisk sans.

Undervisningsformer

 • Videoer med relevante faglige tematikker
 • Digitale forelesninger gjennom zoom
 • Digitale gruppediskusjoner
 • Business case med tilhørende gruppediskusjon
 • Individuelle hjemmeoppgaver
 • Individuelle veiledningssamtaler med fagstab over zoom
 • Video-pitch foran forretningsutviklere fra næringslivet
 • Feedback
 • Individuell refleksjon
 • Teoretisk hjemmeeksamen

Forventet arbeidsmengde

– Introduksjonsvideoer: ca. 2-5 timer

– Digital forelesning: ca. 20 timer

– Arbeidskrav: ca. 70 timer

– Selvstudie: ca. 30 timer

Opptakskrav og info om opptaksprosess

Generell studiekompetanse/realkompetanse.

I søknaden må du velge institusjonen “Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet” før du logger deg inn i ID-porten. Fyll så ut om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og oppgi navn på (siste) arbeidsgiver. I feltet “Har du merknader til søknaden?” ønsker vi at du skriver 5-10 setninger om din motivasjon for å ta dette nettkurset. Besvar spørsmålet: “Hvorfor ønsker du å ta dette nettkurset?”

MERK

Prioritering av søkere:

 1. Nyutdannede, unge (under 30 år) uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte
 2. Andre
 3. Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter “først til mølla”-prinsippet (dato for søknad).

Ved mange søkere vil følgende prioritering ligge til grunn for opptak:

 • Nyutdannede, og unge (under 30 år) uten mye jobberfaring.
 • Førstemann til mølla prinsippet