Entreprenørskap

Entreprenørskap handler om å identifisere, evaluere og utnytte muligheter, og entreprenørskap blir skapt av individer med entreprenøriell kompetanse. Entreprenørskap handler ikke bare om å etablere nye organisasjoner eller bedrifter (såkalte start-ups), men handler også om å skape bred verdi i ulik kontekst internt i eksisterende selskap og organisasjoner.

For bedrifter

Økt kompetanse innen entreprenørskap kan bistå din organisasjon og dine ansatte til å omstille seg den nye fremtiden. Entreprenørskap er en viktig drivkraft for økonomisk vekst og jobbskaping og handler om å identifisere, evaluere og utnytte muligheter. Entreprenørskap handler ikke bare om å etablere nye organisasjoner eller bedrifter(såkalte startups), men om å skape bred verdi i ulik kontekst internt i eksisterende selskap og organisasjoner. Entreprenørskap spiller også en rolle når det kommer til viktige sosiale utfordringer hvor målet er at entreprenørskap skal legge til rette for sosial og økonomisk verdiskapning for det bedre. 

Det er en tydelig sammenheng mellom organisasjoner som evner å omstille seg forandringer i samfunnet og antall ansatte med entreprenørielle ferdigheter. Bevissthet og viktigheten av entreprenørskap er sterkt økende og har blitt en betydelig del i industri- og næringspolitikk i de fleste land. Dette har også medført et sterkere fokus på å støtte utviklingen av entreprenørielle ferdigheter hos ansatte i både offentlig og privat sektor. 

Entreprenørielle ferdigheter handler i stor grad om å håndtere situasjoner under usikkerhet, og det å trene opp de ansattes entreprenørielle ferdigheter vil gjøre de i stand til å oppdage nye muligheter både internt i bedriften, men også eksternt. Arbeidstakere med entreprenørielle ferdigheter har blitt løftet fram som et viktig element for å forberede fremtidige arbeidstakere på morgendagens arbeidsmarked.

Det er en tydelig sammenheng mellom organisasjoner som evner å omstille seg forandringer i samfunnet og antall ansatte med entreprenørielle ferdigheter.

For permitterte

Kompetanse har blitt den globale valutaen i det 21. århundre, og entreprenøriell kompetanse blir sett på som en viktig kompetanse i møte med morgendagens usikre arbeidsoppgaver. En arbeidstaker med entreprenøriell kompetanse oppfatter muligheter, handler og gjør noe med disse mulighetene, selv når det er høy grad av usikkerhet. 

Flere land i EU har også tatt initiativ for å støtte utviklingen av entreprenøriell kompetanse hos ansatte i både offentlig og privat sektor. Entreprenøriell kompetanse muliggjør ansatte å skape og tilpasse seg forandringer, og det er viktig at arbeidstakere i offentlig og privat sektor forstår viktigheten av entreprenøriell kompetanse i møte med en usikker framtid. 

EU-kommisjonen har fremmet entreprenøriell kompetanse i en årrekke og anser det som essensielle for entreprenørskap, personlig utvikling og for å forvandle ideer til handling. Målet er at individer med entreprenøriell kompetanse klarer å bruke sine nåværende og fremtidige ressurser til å skape noe, aller helst nytt, med samfunnsmessig verdi for både offentlig og privat sektor.