Entreprenørskap

Entreprenørskap handler om å identifisere, evaluere og utnytte muligheter, og entreprenørskap blir skapt av individer med entreprenøriell kompetanse. Entreprenørskap handler ikke bare om å etablere nye organisasjoner eller bedrifter (såkalte start-ups), men handler også om å skape bred verdi i ulik kontekst internt i eksisterende selskap og organisasjoner.

Hva er entreprenørskap?
Entreprenørskap handler om å identifisere, evaluere, og utnytte muligheter (Shane, 2003), og
entreprenørskap blir skapt av individer med entreprenøriell kompetanse (Stevenson og Jarillo
1990). Entreprenørskap er et tiltak på økt forandring, digitalisering, og kompleksitet i verdenen vi
lever i (Mansoori og Lackéus, 2019).

Hvorfor entreprenørskap?

Økt kompetanse innen entreprenørskap kan bistå deg og din organisasjon til å omstille seg den nye fremtiden. Entreprenørskap handler ikke bare om å etablere nye organisasjoner eller bedrifter (såkalte startups), men om å skape bred verdi i ulik kontekst internt i eksisterende selskap og organisasjoner. Entreprenørskap spiller en rolle når det kommer til viktige sosiale utfordringer hvor målet er at entreprenørskap skal legge til rette for miljømessig, sosial, og økonomisk verdiskapning. 

Det er en tydelig sammenheng mellom organisasjoner som evner å omstille seg forandringer i samfunnet og antall ansatte med entreprenørielle ferdigheter. Bevissthet og viktigheten av entreprenørskap er sterkt økende og har blitt en betydelig del i industri- og næringspolitikk i de fleste land. Dette har også medført et sterkere fokus på å støtte utviklingen av entreprenørielle ferdigheter hos ansatte i både offentlig og privat sektor. 

Entreprenørielle ferdigheter handler i stor grad om å håndtere situasjoner med høy grad av usikkerhet. Det å trene opp entreprenørielle ferdigheter vil gjøre deg og din bedrift i stand til å oppdage nye muligheter både internt i bedriften, men også eksternt. Arbeidstakere med entreprenørielle ferdigheter har blitt løftet fram som et viktig element for å forberede fremtidige arbeidstakere på morgendagens arbeidsmarked.

Det er en tydelig sammenheng mellom organisasjoner som evner å omstille seg forandringer i samfunnet og antall ansatte med entreprenørielle ferdigheter.