Viktigheten av entreprenøriell kompetanse i møte med morgendagens usikre arbeidsoppgaver

Endring skjer

Samfunnet vårt er i endring og blir mer komplekst grunnet demografisk og sosial-økonomisk forandring. Epidemier og økonomiske kriser fører til større global usikkerhet. Samtidig skjer den teknologiske og digitale utviklingen raskt. Nye disruptive forretningsmodeller vil i stor grad påvirke arbeidslivet og kompetansekrav de neste årene.

Hva slags kompetanse?

Kompetanse har blitt den globale valutaen i det 21. århundre. Entreprenøriell kompetanse er en viktig kompetanse i møte med morgendagens usikre arbeidsoppgaver. Det er en tydelig link mellom organisasjoners evne til å omstille seg forandringer i markedet og antall ansatte med såkalte entreprenøriell kompetanse. Entreprenøriell kompetanse blir ofte sammenlignet med «21st century competencies». Disse kompetansene har blitt identifisert av næringsliv, akademia og statlige organisasjoner som nødvendige kompetanser for å lykkes i det 21.århundre med rask endring.

Entreprenøriell kompetanse

Fremtidens arbeidsliv blir formet av fremtidens arbeidstakere. Det å øke arbeidstakeres entreprenørielle kompetanse blir sett på som et mottiltak på økt usikkerhet, digitalisering, og kompleksitet, i verdenen vi lever i. Entreprenøriell kompetanse kan bistå ansatte i møte med et arbeidsliv hvor det er økt press til å utvikle løsninger som tilfredsstiller kunders behov, og skaper langsiktig nytteverdi.