Hvordan tilegne seg entreprenøriell kompetanse

Forskning ved SFU Engage: Hvordan tilegne seg entreprenøriell kompetanse

Ved SFU Engage (Senter for fremragende utdanning innen entreprenørskap) jobbes det aktivt med å forske på hvordan individer kan tilegne seg entreprenøriell kompetanse. Et tjuetalls stipendiater, forskere og professorer ved SFU Engage forsker blant annet på:

  • Eksperimentering og viktigheten av å lære av å feile.
  • Hvordan helsepersonell kan bli entreprenørielle.
  • Hvordan jobbe effektivt sammen i team.
  • Entreprenørielt tankesett, forskjellen på dem som gjør og de som bare snakker om det.
  • Hvordan stimulere til entreprenøriell aktivitet.

SFU Engage har utviklet et forskningsbasert pedagogisk rammeverk bestående av fem deler som beskriver hvordan individer kan tilegne seg entreprenøriell kompetanse.

Act – engage with doing

Interact – engage with others

Challenge – engage with real world  

Embrace – engage with uncertainty 

Reflect – engage with learning 

Du tilegner deg ikke entreprenøriell kompetanse ved å være passiv, du må handle og gjøre eksperimenter (act). Du oppdager og skaper ikke nye muligheter alene, dette skjer sammen med kollegaer og eksterne aktører som blant annet brukere, kunder, industripartnere, og myndigheter (interact). Innovasjon og nyskapning skjer når du utfordrer normer, system og regler i den ekte verden (challenge). Omfavn usikkerhet i stedet for å vike unna (embrace). Reflektere slik at opplevelser blir konvertert til kunnskap (reflect).