Nettkurs i entreprenørskap og forretningsutvikling

Mange har mistet jobben de siste månedene, og over 200 000 er fremdeles permitterte. NTNU ønsker å gi de corona-rammede kompetanseheving. NTNU tilbyr sommeren 2020 et nettkurs innen entreprenørskap og forretningsutvikling for permitterte og delvis permitterte. Nettkurset er for deg som ønsker å lære deg hvordan identifisere nye muligheter, og hvordan du skal gå frem for å gjøre noe med disse mulighetene. Ved gjennomført nettkurs og bestått eksamen får du 7.5 studiepoeng fra NTNU. Kurset er individuelt tilpasset, du vil jobbe med selvvalgte problemstillinger, og det er gratis.

Søknadsfrist

Søknadsfristen har gått ut

  • Få økt kompetanse innen entreprenørskap og forretningsutvikling

  • Ta nettkurs samtidig som du får dagpenger

  • Få et nytt kurs på din CV

Info om nettkurset

Nettkurset er tilpasset permitterte og delvis permitterte arbeidstakere innen yrkesgruppene: 1) ingeniør, 2) IKT, 3) industriarbeidere og 4) helse. Andre interesserte er også velkommen til å søke, men søkere fra de fire gruppene blir prioritert. Gjennom nettkurset vil du som deltar jobbe med selvvalgte problemstillinger som er relevant for deg selv og/eller bedriften du er delvis permittert fra. Nettkurset undervises på norsk og krever kun generell studiekompetanse.  

Kombinere dagpenger med utdanning

Kurset er en del av regjeringens kompetansereform. Regjeringen har gjennom et midlertidig forskrift gitt adgang til at arbeidsledige og permitterte kan kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring. Denne forskriften gjelder frem til 01. september 2020. 

Timeplan

Nettkurset starter mandag 22.06.20 og varer frem til mandag 31.08.20. Det vil være ukentlige digitale forelesninger og/eller hjemmeoppgaver. I dette kurset vil du lære deg hvordan identifisere muligheter, og hvordan du skal gå frem for å gjøre noe med disse mulighetene. Forventet arbeidsmengde er minimum 125 timer. For detaljert timeplan trykk her

Info om opptaksprosess

I merknadsfeltet i søknaden må du oppgi hvilken yrkesgruppe/bransje du tilhører og om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb. Du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver i adressefeltet for arbeidsadresse.